Informace o nás

Nedělní besídka Slezské církve evangelické augsburského vyznání v Návsí existuje už ode dávna. Slouží všem dětem různé národnosti, které se chtějí scházet v neděli na nedělní školce na faře. Máme zde děti všech kategorií. Od těch nejmenších po ty školní. Scházíme se každou neděli dle programu bohoslužeb.Také probíhají jesličky pro nejmenší děti. Takže od 9:00 hodin do 10:30 hodin a od 10:30 hodin do 11:30 hodin. Těšíme se na Vás děti, přijďte a zažijete krásné chvíle, při Božím slově, hrách a písních.

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Efezským 5:15


Historie projektu

V této části můžete popsat historii Vašeho projektu a co Vás vedlo k nápadu jej realizovat. Je vhodné se také zmínit o důležitých milnících a poděkovat lidem, kteří se na projektu účastnili.


Naši uživatelé

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.